Neone Nederland nieuws

BCT Update 1.5.04 beschikbaar

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de software update 1.5.04 en die is inmiddels door alle instanties gecertificeerd en beschikbaar voor alle gebruikers. Naast verbeteringen voor het (de)activeren van de BCT is de HALE-printerdriver aangepast. Deze update is niet wettelijk verplicht, maar wij adviseren onze gebruikers om deze update wel te plaatsen. Vervoerders met datacommunicatie kunnen deze update aanvragen via onze servicedesk, alle andere gebruikers kunnen zich melden bij hun werkplaats. Aan deze update zijn geen softwarekosten verbonden. In geval van updaten door de lucht zal er wel extra dataverbruik gaan ontstaan. Hiervoor zal een kleine vergoeding worden doorberekend.