Over Neone Nederland

Geschiedenis

De geschiedenis van Neone Nederland gaat verder terug dan 2015, het jaar van de start van deze nieuwe onderneming. Voortgekomen uit Taxitronic (voertuigapparatuur en centralesoftware) en Neone (Boord Computer Taxi en rapportagemodules rond deze nieuwe apparatuur), opereert Neone Nederland als onafhankelijke, sterke speler in de markt voor personenvervoer.

Techniek heeft altijd een erg belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling, en zoals bij de meeste van oorsprong technische bedrijven, verloopt deze ontwikkeling via een aantal fases.
  • Mechanisch
  • Elektronisch
  • Computer
  • Communicatie
  • Rapportage en professionalisering

Mechanisch

In de periode van voor 1980 was alle apparatuur vooral mechanisch. Het binnen werk van een taximeter werkte als een klok. Deze apparatuur valt onder de registratieapparatuur (kilometertellers, tachografen en taxameters). Bedrijven die in deze branche actief waren deden meestal werk aan alle soorten registratie apparatuur.

Elektronisch

Vanaf midden jaren 70 is de ontwikkeling in de elektronica erg snel gegaan. En vooral in taxameter branche kwamen allerlei elektronische meters op de markt. Hierdoor is registratie apparatuur voor de personenvervoersmarkt een duidelijk specialisme geworden.

Computer

Begin jaren 90 doet de computer zijn intrede aan boord van een taxi. Er is steeds meer behoefte om informatie op te slaan en deze informatie op een later tijd stip te kunnen gebruiken. Informatie wordt opgeslagen in memory cards en zo tussen centrale en voertuig uitgewisseld. Apparatuur wordt steeds flexibeler en kan steeds beter naar de wens van de klant voorzien worden van een configuratie (functies).

Communicatie

Eind jaren 90 begint datacommunicatie tussen het voertuig en centrale een belangrijk onderdeel te worden. De koppeling tussen planningssystemen (agendapakketten) en de Neone Nederland apparatuur in het voertuig. Er ontstaat een integrale oplossing waarbij het Neone Nederland systeem compatibel is met bijna alle agenda pakketten op de markt. Zo is het ook mogelijk om vanuit een agenda pakket een opdracht (rit) naar een voertuig te sturen, en over diezelfde rit een veelheid aan data terug in het agendapakket te ontvangen.

Rapportage en professionalisering

Reeds enkele jaren nadat het begrip datacommunicatie zijn intrede deed, ontdekten ook opdrachtgevers – met name degenen die werden belast met (Europese) aanbestedingen - de waarde van data. Niet alleen offline en achteraf, nee, online is de nieuwe norm. Datacommunicatie en rapportages over de prestaties binnen een opdracht (contract) werd en wordt steeds belangrijker. Bedrijven die wel mee willen spelen in het verkrijgen van specifiek vervoer, maar niet mee willen of kunnen doen omdat hun automatisering dit niet toelaat, verliezen het van grote partijen, die zelf (laten) ontwikkelen door en voor allerlei regievervoerders, verzekeringsmaatschappijen en overheden.

Ook klanten van vervoerders (eindgebruikers) willen steeds meer weten hoe bepaalde vervoersvormen verlopen, en zo invloed uitoefenen. We zien een sterke opkomst van allerhande online-oplossingen als webportalen en mobiele applicaties.