Tamis Agendapakket

Het basispakket

Het Tamis basispakket bestaat uit de volgende modules:

  • Ritplanning
  • Ritverwerking
  • Vaste planning
  • Wagenpark
  • Relaties
  • Facturatie
In het basispakket is uiteraard de Ritplanning opgenomen, waar de ritten dienen te worden ingevoerd. In deze ritagenda wordt een stratenbestand gezet (Postcodetabel) om snel en eenvoudig adressen in te voeren. Daarnaast is er ook een kantooragenda aanwezig waar de dagelijkse afspraken in gezet kunnen worden. Tevens kunnen in de module Relaties al het personeel en de debiteuren worden ingevoerd. De debiteuren worden gebruikt voor de Facturatie, dat ook onderdeel is van het basispakket. Ook zit in het basispakket een schademodule geïntegreerd voor schaderegistratie, en een module voor het reguliere onderhoud.

Ritplanning

Het invoeren en uitgeven van ritten gebeurt in de Ritplanning. De klant kan zelf een Ritinvoerscherm creëren waardoor het invoeren van ritten snel kan gebeuren. Bovendien kan er gemakkelijk overgeschakeld worden naar andere invoerschermen. De centralist kan op een tweede scherm per direct zien wat hij aan het doen is, en wat er verder nog staat gepland.

Ritverwerking

In de Ritverwerking worden ritten gecontroleerd en verwerkt, en er worden hier omzetten en managementdata opgevraagd. Alle selecties kunnen worden aangepast zoals u dat zelf wilt. Ook de diensten en urenverantwoording worden via de Ritverwerking verwerkt en opgevraagd.

Vaste planning

Schoolvervoer en groepsvervoerritten kunnen vooraf worden gepland met de module Vaste planning. De ritten worden fysiek in de Ritplanning geplaatst, waardoor wijzigingen ook vooraf al doorgevoerd kunnen worden. Er wordt automatisch rekening gehouden met schoolvakanties of andere uitsluitingen die ingegeven zijn. Per dag of per datum kunnen ook eventuele afwijkingen in een rit worden verwerkt.

Wagenpark

Binnen Tamis kan al uw onderhoud worden ingevoerd via de module Wagenpark. In deze module staat uw gehele wagenpark inclusief eventuele extra gegevens. Het geplande onderhoud wordt ook in deze module geregistreerd evenals de schadeadministratie.

Relaties

Binnen de Relatie-module kunt u op eenvoudige en overzichtelijke wijze uw relaties beheren. U kunt aan een relatie meerdere rollen toekennen, zoals Debiteur, Crediteur, Groepsvervoer-deelnemer, Personeel, Chauffeur, enzovoorts. De informatie is in overzichtelijke tabbladen ingedeeld waardoor u door middel van één muisklik direct de gewenste informatie inzichtelijk krijgt en kunt bewerken. Er zijn diverse import- en exportmogelijkheden aanwezig.

Facturering

Tamis beschikt in de module Facturatie over diverse mogelijkheden. Er kan gekozen worden voor automatische facturering waarbij elke dag door Tamis wordt gefactureerd en de periode van factureren kan per debiteur worden ingegeven. Er kan ook handmatig per debiteur worden gefactureerd en eventuele creditfacturen kunnen handig worden aangemaakt. Tamis voorziet in Vektis declareren volgens de laatste protocollen, inclusief het verwerken van de digitale terugkoppeling van de zorgverzekeraar.