Tamis Agendapakket

Koppelingen met overige pakketten

Er zijn vele interfaces, van de veel gebruikte interfaces met andere softwarepakketten die allemaal te maken hebben met het verder professionaliseren en vergemakkelijken van de bedrijfsvoering, vindt u onderstaand kort informatie over twee belangrijke koppelingen.

Koppeling WorkforcePro (roosterplanning)

Dit softwarepakket is speciaal ontwikkeld voor het automatisch genereren van roosterplanningen. Nadat een rooster is gemaakt kan dit worden gekoppeld aan Tamis. Deze koppeling is tweezijdig: na de gewerkte diensten koppelt Tamis dit ook weer terug naar WorkforcePro voor verdere verwerking van de uren.

Koppeling IDS (automatische planning)

Tamis biedt ook een koppeling met het automatisch plansysteem van IDS. Via de koppeling met IDS worden real time de dienst-, rit- en voertuiggegevens aangeleverd aan de automatische planner. Met deze gegevens en de bij het vervoer behorende contractgegevens worden vervolgens optimale combinaties van de ritten berekend. De berekende routes komen vervolgens automatisch binnen in Tamis waar u ze direct in kunt zien in de rittenlijst en met een druk op de knop naar een voertuig kunt sturen of voorplannen. Uiteraard kunt u wijzigingen aanbrengen. Doordat het systeem inzicht heeft in de posities van voertuigen en de ritten die reeds aan het voertuig toegekend zijn, kan het continu een planningsoptimalisatieslag doorvoeren.