Tamis Agendapakket

Management informatie

Naast de uitgebreide functionaliteit en diversiteit in modules biedt Tamis ook een gedegen management informatie systeem (Tamis MIS).

MIS is een losse module die gebruikmaakt van alle informatie uit de database van Tamis. MIS geeft op verschillende manieren weer wat de status is van de huidige situatie op de centrale, en werkt deze status elke minuut bij. Door deze on-line beschikbaarheid van gegevens, kunt u op elk moment uw actuele bedrijfsprestaties zien en daar direct op bijsturen.

Selectie per vervoersvorm

Elk contract kan afzonderlijk ingegeven worden met eigen parameters, en binnen MIS kan er geselecteerd worden welke vervoersvormen er weergegeven moeten worden. In het vervoersvormenoverzicht kan er weergegeven worden welke vervoersvorm in welke tijd gereden is. Zo ziet u exact hoeveel tijd een bepaalde vervoersvorm van een voertuig vraagt. Door deze naast de omzet te leggen hebt u een duidelijk beeld wat een vervoersvorm per uur opbrengt.

Inzicht in op-tijd-rij percentages

Hebt u als vervoerder verschillende contracten waarbij er gekeken wordt naar een op-tijd-rij-percentage? MIS ondersteunt u, en geeft u eenvoudig actuele percentages. U kunt per tijdseenheid zien hoeveel ritten op tijd, te laat of te vroeg zijn gereden. Door eenvoudig op een cel te klikken kan er aangegeven worden welke ritten er niet op tijd zijn gereden.

Historische overzichten

Binnen MIS kunnen alle gegevens ook historisch opgevraagd worden over een door u te selecteren periode, en omzetgegevens kunnen per periode opgevraagd worden. Ook kunnen deze weer worden uitgesplitst per vervoersvorm, voertuig of betaalwijze.

Hitlijsten (niet in MIS maar in Tamis)

De Hitlijst is een lijst met bestemmingen die veelvuldig worden aangedaan, en een heel handig instrument om te bepalen welke bestemmingen mogelijk beter gecombineerd kunnen worden.

Al met al zorgt MIS voor die informatie die u als vervoerder nodig hebt om de actuele en historische gegevens te kunnen beoordelen en daar waar nodig aan te passen. Uit ervaring is gebleken dat MIS sturing kan geven aan de inzet van voertuigen en de prestaties van chauffeurs en centralisten.