Tamis Agendapakket

Overige modules

Datacommunicatie. Zowel met de TD-32 als met de Gobox

(Mobiele) datacommunicatie wil zeggen het versturen van ritopdrachten naar een voertuig en minstens zo belangrijk het verwerken van de terugkoppeling van de voertuigen. Dit houdt in dat bijvoorbeeld de voorrij-, instap- en uitstaptijd van de klant wordt geregistreerd. Ook worden de gereden kilometers en werktijden bijgehouden. Voor de aansturing van uw voertuigen, in het geval van Neone Nederland de TD-32 en de Gobox moet hiervoor een aparte module (Datacommunicatie) worden aangeschaft.

GPS. Inclusief kaartmateriaal

De uitbreiding met de GPS-module bestaat uit twee verschillende delen. Enerzijds het kaartmateriaal waarop de voertuigen zichtbaar worden gemaakt, met name voor het vergemakkelijken van de planning. Ook kan dit kaartmateriaal gebruikt worden bij calamiteiten, en er kunnen routeberekeningen mee plaatsvinden. Een veel gebruikt gegeven, en noodzakelijk bij de meeste aanbestedingen. Anderzijds vertaalt de GPS-module de GPS-coördinaten naar de adressen waar een actie plaatsvindt, en andersom worden de adressen weer omgezet in coördinaten voor de terugkoppeling vanuit het voertuig naar de centrale.

TIM Module. Meekijken met de dataterminal

De TIM-module is een scherm waarin precies dezelfde ritten getoond worden zoals die in de dataterminal staan, in dezelfde instap- en uitstap volgorde. Zo kijkt de centrale als het ware in de dataterminal en ziet hij hetzelfde als de chauffeur. Hierdoor kan de centralist veel beter zien wat de chauffeur aan het doen is en welke ritten nog klaarstaan in de dataterminal. Via het TIM-scherm kan de centralist op eenvoudige wijze ritten toekennen aan een voertuig. Doordat er altijd een volledig overzicht van alle ritten in het voertuig is, inclusief voorgeplande ritten is het voor de centralist eenvoudig te zien of er nog ruimte is voor een rit of combinatie. Bij het toevoegen van ritten aan het voertuig zijn de instap- en uitstap van de rit te verplaatsen tussen alle aanwezige instappen en uitstappen. TIM is volledig geïntegreerd in Tamis. Het versturen van ritopdrachten en het bepalen van de in- en uitstapvolgorde bij combinaties is eenvoudig via het TIM-statusscherm. Door middel van het datacommunicatie-informatiescherm is er een continu overzicht van alle voertuigen met hun bestemming en status.

Belservice. Handig voor centralist en klant en vaak een eis in contracten

Bij sommige vervoersvormen kan het efficiënt zijn om klanten korte tijd van tevoren te bellen om te zorgen dat zij reeds klaarstaan bij aankomst van de taxi, in sommige gevallen is dit zelfs verplicht. Indien gebruikgemaakt wordt van mobiele datacommunicatie kan de chauffeur op zijn of haar terminal aangeven dat de klant gebeld dient te worden. Vervolgens wordt dit databericht ontvangen door Tamis en zorgt deze ervoor dat de automatische belcomputer de klant gaat bellen, dit betekent dat er geen extra werkdruk bij de centralisten ontstaat.

Ook dit is een uitgebreide module binnen Tamis. Via de aanschaf van diverse bellijnen en overige hardware (nader te bespreken met onze account managers of Softwareafdeling) kan Tamis volledig geautomatiseerd zorgdragen voor het (laten) bellen van een klant. In deze module zijn er bovendien een aantal andere onderdelen die al dan niet geheel geautomatiseerd zorgen voor een correcte en snelle afhandeling van een bepaalde opdracht door middel van of SMS of een telefoontje. Deze modules werken los van elkaar en kunnen dan ook los worden aangeschaft.
  • Voorrij SMS
  • Te-vroeg beloptie
  • Te-laat beloptie
Bij diverse vervoerders is er behoefte aan een meer geautomatiseerde terugkoppeling over ritten aan de reizigers. Op dit moment is het via de Tamis-SWYX Belservice reeds mogelijk om klanten geautomatiseerd te laten bellen om ze op te hoogte te stellen dat de taxi binnen enkele minuten komt voorrijden. Er bestaat – ook vanuit diverse contracteisen - echter steeds meer behoefte aan een oplossing die ook voor ritten die te laat of te vroeg worden gereden de klant informeert. Deze wens is op te delen in twee afzonderlijke delen, namelijk de ‘Te-vroeg belservice’ en de ‘Te-laat belservice’.

Uiteraard zijn er nog veel meer opties en modules, maar het voert te ver om dit kort op papier weer te geven. Onze account managers zijn altijd bereid u hier uitgebreid over te informeren, en onze Softwareafdeling verzorgt graag een demonstratie voor u. Dit kan in overleg ook bij een referentieadres (vergelijkbare centrale van een vervoerder die werkt met Tamis) plaatsvinden.